Wykonania

Wagi stołowe
Platforma wagowa w mm Zakres wagowy w kg Działka w g Nr. zamówienia
185 x 140 0,02 - 3 do 1,5 kg: 0,5
od 1,5 kg: 1
831-2A/3-Aqua 68
831-2C/3-Aqua 68
0,04 - 6 do 3 kg: 1
od 3 kg: 2
831-2A/6-Aqua 68
831-2C/6-Aqua 68
0,1 - 15 do 6 kg: 2
od 6 kg: 5
831-2A/15-Aqua 68
831-2C/15-Aqua 68
350 x 280 0,01 - 3 do 1,5 kg: 0,5
od 1,5 kg: 1
832A/3-Aqua 68
832C/3-Aqua 68
0,02 - 6 do 3 kg: 1
od 3 kg: 2
832A/6-Aqua 68
832C/6-Aqua 68
0,04 - 15 do 6 kg: 2
od 6 kg: 5
832A/15-Aqua 68
832C/15-Aqua 68
0,1 - 30 do 15 kg: 5
od 15 kg: 10
832A/30-Aqua 68
832C/30-Aqua 68
500 x 400 0,1 - 30 do 15 kg: 5
od 15 kg: 10
833A/30-Aqua 68
833C/30-Aqua 68
0,2 - 60 do 30 kg: 10
od 30 kg: 20
833A/60-Aqua 68
833C/60-Aqua 68
0,4 - 150 do 60 kg: 20
od 60 kg: 50
833A/150-Aqua 68
833C/150-Aqua 68
Wagi naziemne
Platforma wagowa w mm Zakres wagowy w kg Działka w g Nr. zamówienia
650 x 550 0,2 - 60 do 30 kg: 10
od 30 kg: 20
834A/60-Aqua 68
834C/60-Aqua 68
0,4 - 150 do 150 kg: 50 834A/150-Aqua 68
do 60 kg: 20
od 60 kg: 50
834C/150-Aqua 68
1,0 - 300 do 150 kg: 50
od 150 kg: 100
834A/300-Aqua 68
834C/300-Aqua 68
800 x 600 0,4 - 150 do 150 kg: 50 835A/150-Aqua 68
do 60 kg: 20
od 60 kg: 50
835C/150-Aqua 68
1,0 - 300 do 150 kg: 50
od 150 kg: 100
835A/300-Aqua 68
835C/300-Aqua 68
2,0 - 400 do 300 kg: 100
od 300 kg: 200
835A/400-Aqua 68
835C/400-Aqua 68